​Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη – Λένα Μελανίδου  ​Barış için İki Toplumlu Koro - Lena Melanidou Bi-Communal Choir for Peace – Lena Melanidou